top of page

Dalış Noktalarımız

1. Esen Ada(Mendirek dışı)
2. Uzunca Ada Resifi
3. Uzunca Ada Kuzey Yamacı
4. Uzunca Ada Batı Yamacı
5. Uzunca Ada Doğu Yamacı
6. Mersincik Duvarı(Meteoroloji)
7. Karataş Burnu
8. Antik Çapa
9. Kara Taş(Üç Taş)
10. Kargı Koyu
11. Kargı Koyu Güney Burnu
12. Çeti Suyu Yapay Batığı
13. Çeti Suyu Resifi
14. Gök Liman Koyu Kuzey Burnu(Akvaryum)
15. Gök Liman Koyu(Akvaryum)
16. Gök Liman Koyu Duvarı(Akvaryum)
17. Armutlu Burnu
18. Armutlu Koyu
19. Armutlu Güney Kıyısı
20. Moskof İni
21. Ürkek Taş
22. İncirli İni
23. Mapus Koyu
24. Şahin Yuvası
25. Kel Burun
26. Dilek Mağarası
27. Domuz Çukuru
28. Eski Knidos(Burgaz)
29. Yassı Ada
30. Sandal Taşı
31. Yolluca Adası
32. Karaincir Adaları
33. Tek Taş
34. Sarı Liman Adası
35. Sarı Liman Koyu
36. Çiftlik Burnu
37. Aslan Adası
38. Dış Kalemlik
39.Ada Tepe Burnu(Çapa)
40. Bozan Burnu

bottom of page